Giao dịch khi tham gia KẾT NỐI GIA SƯ

1. Gia sư được nhận lớp sẽ phải chi trả Phí như thế nào?

Gia sư:

- Từ ngày 01/07/2017 - 31/12/2017 Phí cho mỗi gia sư khi nhận lớp là 10%.

   Phí này sẽ chỉ thu khi gia sư dạy hết tháng đầu tiên của mình.

- Kết Nối Gia Sư sẽ không thu TRƯỚC bất kỳ khoản phí nào.

Phụ huynh:

- Từ ngày 01/07/2017 - 31/12/2017 Phí cho mỗi phụ huynh muốn tìm gia sư là 200.000đ

- Cam kết sẽ trả lại sau 10 ngày nếu không tìm được giáo viên.

2. Lương Gia Sư được nhận từ đâu?

Kết Nối Gia Sư sẽ có TRÁCH NHIỆM trả trực tiếp tháng lương đầu tiên cho GIA SƯ nhằm bảo đảm: An Toàn và quyền lợi cho chính GIA SƯ đó.

3. Phí quản lý gia sư?

- 10.000đ/buổi.

- Đảm bảo chất lượng, tác phong dạy, đi dạy đúng giờ.

KẾT NỐI GIA SƯ - CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI CHO CÁC BÊN 1 cách AN TOÀN và TIN CẬY.

 

Tin tức nổi bật

KẾT NỐI GIA SƯ

KẾT NỐI GIA SƯ

GIA SƯ HANOI CONNECTION Tuyển giáo viên & gia sư (không thu bất cứ một...