Đội ngũ gia sư

Lê Hà Giang

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thế Khánh

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Tài chính- Ngân hàng

Trịnh Nguyễn Tú Linh

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nguyễn Thanh Thảo

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tiếng Anh thương mại

Trần Đình Tuệ

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:IT-E6 Công nghệ thông tin Việt - Nhật

Lưu Quang Tùng

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin

Phan Thị Thu Hằng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Trần Gia Định

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học máy tính

Nguyễn Phương Anh

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tài chính quốc tế

Nguyễn Phương Dung

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Vũ Thế Duy

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Điện tử Viễn thông

Trần Trọng Tuấn

Gia sư
Toán, Sinh
Sinh viên:Trường Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y khoa

Nguyễn Duy Hoàng

Gia sư
Toán, Sinh, Hóa
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y Khoa

Nguyễn Đức Anh Thư

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Minh Anh

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa, Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Tài chính
Ngành học:Kế toán doanh nghiệp