Đội ngũ gia sư

Nguyễn Đình Nhật Huy

Gia sư
Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Nguyễn Ngọc Văn Quyến

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:IT2- Kỹ Thuật Máy Tính

Chu Việt Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Hóa
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Phân tích kinh doanh

Nguyễn Thị Thư

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh Quốc tế

Tạ Minh Nguyệt

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Luật thương mại quốc tế

Đỗ Thị Ngọc

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Trần Thị Hiền

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Thống kê kinh tế

Phan Thị Hà Ni

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Bùi Thị Vân Thư

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Hoàng Anh Tuấn

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Hữu Quân

Gia sư
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học máy tính

Nguyễn Nhật Minh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại Học Công Nghệ, ĐHQGHN
Ngành học:Khoa Học Máy Tính

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Gia sư
Toán, Vật Lý, Văn (Tiếng Việt), Hóa
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:Cử nhân CNTT

Nguyễn Ngọc Huyền

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Phạm Tiến Công

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Ngành học:Công nghệ thông tin