Trung tâm tuyển sinh

Môn: Tiếng Anh
Thỏa thuận
Mã số: AC6
Đang khai giảng

LỚP 3

Giáo viên: Cô Điệp Anh

Trung tâm: Trung Tâm Tiếng Anh NMS

Hình thức học: Offline

Thời gian: 1 buổi/tuần

Ngày tạo: 13/03/2023 22:03

Yêu cầu khác: Lớp tối đa 5 HS, ôn luyện chắc kiến thức ngữ pháp cơ bản

Địa chỉ: Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Môn: Tiếng Anh
Thỏa thuận
Mã số: AC7
Đang dạy

LỚP 5

Giáo viên: Cô Nhung

Trung tâm: Trung Tâm Tiếng Anh NMS

Hình thức học: Online

Thời gian: 1 buổi/tuần

Ngày tạo: 13/03/2023 22:03

Yêu cầu khác: Lớp hiện 3 HS, tối đa 5 HS Ôn luyện nâng cao, ôn thi cấp 2 CLC

Môn: Vật Lý
100,000 Đ
Mã số: AC2
Đang dạy

LỚP 8

Giáo viên: Hoàng Ngọc Hưng

Trung tâm: Vật Lí Online - Thầy Hưng

Hình thức học: Online

Thời gian: 1 buổi/tuần

Ngày tạo: 14/02/2023 20:02

Yêu cầu khác: Lớp ôn thi HSG và ôn thi chuyên môn Vật Lý.