Thông tin lớp học

Giáo viên: Cô Nhung
LỚP 5
Hình thức học: Online
Thời gian: 1 buổi/tuần
Thứ 2: Chiều (14:00 đến 16:00)
Yêu cầu khác:
Lớp hiện 3 HS, tối đa 5 HS Ôn luyện nâng cao, ôn thi cấp 2 CLC
Ngày tạo lớp: 13/03/2023 22:03

Trung tâm

Trung Tâm Tiếng Anh NMS

34 Nguyễn Hoàng

Mã số: AC7
Môn: Tiếng Anh
Thỏa thuận
Đang dạy