Thông tin lớp học

Giáo viên: Hoàng Ngọc Hưng
LỚP 8
Hình thức học: Online
Thời gian: 1 buổi/tuần
Thứ 2: Chiều
Yêu cầu khác:
Lớp ôn thi HSG và ôn thi chuyên môn Vật Lý.
Ngày tạo lớp: 14/02/2023 20:02

Trung tâm

Mã số: AC2
Môn: Vật Lý
100,000 Đ
Đang dạy