Thông tin lớp học

Tiếng Anh (LỚP 1, LỚP 2, LỚP 3, LỚP 4, LỚP 5, LỚP 6)
Hình thức học: Online
Thời gian: 2 buổi/tuần
Thứ 4: Cả ngày (19:30 đến 21:30)
Chủ nhật: Cả ngày (19:30 đến 21:30)
Yêu cầu khác:
Nhận dạy học sinh mất gốc, dạy tối đa 2b/tuần
Ngày tạo lớp: 22/02/2023 22:02
Mã số: GS22
Môn: Tiếng Anh (LỚP 1,LỚP 2,LỚP 3,LỚP 4,LỚP 5,LỚP 6)
Thỏa thuận
Chưa giao