Thông tin lớp học

Toán (LỚP 3)
Hình thức học: Offline
Địa chỉ: Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Thời gian: 1 buổi/tuần
Thứ 3: Chiều
Yêu cầu khác:
Ngày tạo lớp: 08/03/2023 16:03
Mã số: GS26
Môn: Toán (LỚP 3)
Thỏa thuận
Chưa giao