Thông tin lớp học

Toán (LỚP 12)
Hình thức học: Offline
Địa chỉ: S3.02 Vinhomes Smartcity, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Thời gian: 2 buổi/tuần
Thứ 4: Chiều (14:00 đến 16:00)
Thứ 7: Sáng (9:00 đến 11:00)
Yêu cầu khác:
Nhóm 4-6 học sinh Học tại nhà giáo viên ở S3.02 Vinhomes Smartcity
Ngày tạo lớp: 21/03/2023 01:03
Mã số: GS36
Môn: Toán (LỚP 12)
Thỏa thuận
Chưa giao