Thông tin lớp học

LỚP 8
Hình thức học: Offline
Địa chỉ: Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Thời gian: 2 buổi/tuần
Thứ 2: Sáng
Thứ 6: Chiều
Yêu cầu khác:
DS9009 Sinh 8/ HS nữ/ HL Khá Cần ôn luyện nâng cao thêm. Mục tiêu thi chuyên Sinh Nguyễn Huệ GS Nữ DC Victoria Văn Phú Hà Đông Học phí 180-220
Ngày tạo lớp: 09/03/2023 18:03

Phụ huynh

Mã số: ST376
Môn: Sinh
Thỏa thuận
Chưa giao