Thông tin lớp học

LỚP 8
Hình thức học: Offline
Địa chỉ: Thành phố Hà Nội
Thời gian: chưa xác định
Yêu cầu khác:
DA1884 Tiếng Anh 8/ THCS Tân Định/ HS nữ/ HL TB Cần học thêm ngữ pháp cơ bản và chắc kiến thức, HS yếu ngữ pháp GS nữ. ĐC CC Hòa Phát, Tân Mai Học phí 160 - 180k/b/2h
Ngày tạo lớp: 09/03/2023 18:03

Phụ huynh

Mã số: ST381
Môn: Tiếng Anh
Thỏa thuận
Chưa giao