Thông tin lớp học

LỚP 10
Hình thức học: Online
Thời gian: chưa xác định
Yêu cầu khác:
"DT5368 ONLINE - HS ở Hải Phòng Toán 10/ HS nữ/ HS học chuyên ban Xã hội/ HL TB Khá Cần học chắc kiến thức môn Toán và nâng cao dần HS trống lịch từ 17h30 các ngày trong tuần GS nữ, có kinh nghiệm dạy online 13A/339, Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng"
Ngày tạo lớp: 12/04/2023 20:04

Phụ huynh

Mã số: ST702
Môn: Toán
Thỏa thuận
Chưa giao