09-03-2023

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ GIA SƯ TẠO LỚP TUYỂN HỌC SINH

Bước 1: Nhập tài khoản

Bước 2: Chọn mục Gia sư tạo lớp tuyển HS

Bước 3: Chọn tạo lớp -> Nhập thông tin lớp -> Lưu

Bước 4: Chờ admin phê duyệt bài ( 10 – 15p )

Bạn có thể quan tâm

22-09-2023

TRUNG TÂM KẾT NỐI GIA SƯ: KẾT NỐI TRI THỨC THẾ HỆ MỚI

09-03-2023

• CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TRUNG TÂM TẠO LỚP TÌM HỌC SINH

09-03-2023

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRUNG TÂM

08-03-2023

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ GIA SƯ