09-03-2023

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRUNG TÂM

Bước 1: Vào trang ketnoigiasu.vn chọn ĐĂNG KÝ ( TRUNG TÂM )  -> Nhập thông tin

Bước 2: Vào mail chọn xác thực địa chỉ Email

Bước 3: Vào trang ketnoigiasu.vn chọn ĐĂNG NHẬP

Bước 4: Nhập thông tin Trung tâm

Bạn hoàn thành 5 bước trên để tạo hồ sơ Trung tâm nhé!

*Lưu ý mọi thông tin xác minh phải chân thực và đúng địa chỉ

Bạn có thể quan tâm

22-09-2023

TRUNG TÂM KẾT NỐI GIA SƯ: KẾT NỐI TRI THỨC THẾ HỆ MỚI

09-03-2023

• CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TRUNG TÂM TẠO LỚP TÌM HỌC SINH

09-03-2023

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ GIA SƯ TẠO LỚP TUYỂN HỌC SINH

08-03-2023

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ GIA SƯ